發表文章

METAVERSE CÓ THỂ ĐÓNG GÓP HÀNG NGHÌN TỶ USD TRONG MỘT THẬP KỶ

圖片
METAVERSE LÀ GÌ? + Metaverse là một khái niệm về một không gian ảo, 3D, trực tuyến kết nối người dùng trong mọi khía cạnh cuộc sống. Nó sẽ kết nối nhiều nền tảng, tương tự như internet chứa các trang web khác nhau có thể truy cập thông qua một trình duyệt duy nhất. + Khi Metaverse phát triển, nó sẽ mở ra không gian trực tuyến tương tác của người dùng đa chiều hơn so với các công nghệ hiện tại. Thay vì chỉ xem nội dung kỹ thuật số, người dùng trong Metaverse sẽ có thể đắm mình trong không gian nơi của thế giới kỹ thuật số ảo. Theo nghiên cứu vừa được công bố của các chuyên gia Analysis Group, sự phát triển của metaverse (vũ trụ ảo) có thể tác động mạnh mẽ tới nền kinh tế. Theo ước tính, vũ trụ ảo có thể góp tới 1,7% (440 tỷ USD) cho kinh tế Châu Âu trong vòng 1 thập kỷ. Nếu áp dụng hàng loạt công nghệ metaverse từ năm 2022, vũ trụ ảo sẽ nhanh chóng đạt 2,8% vào GDP toàn cầu vào năm 2031. Theo đó, metaverse có thể đóng góp 3 nghìn tỷ USD (2,8 nghìn tỷ Euro) vào GDP toàn cầu

LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIÀNH CHIẾN THẮNG Ở TƯƠNG LAI: THẢO LUẬN THẾ HỆ THỨ BA CỦA INTERNET (Tháng 10 năm 2021)

圖片
  MỤC LỤC Lời dẫn Tóm tắt thực thi Quá trình thảo luận của người vạch quyết sách web3 và cơ sở hạ tầng web3 và cơ hội kinh tế web3 và quản trị theo hình thức tham gia cộng đồng Lời kết LỜI DẪN web3  —  một nhóm công nghệ bao gồm blockchain, giao thức mật mã,  tài sản kỹ  thuật số,  tài chính phi  tập  trung và nền tảng xã hội, NFT  DAO  —  là  thế  hệ  thứ  ba  của  internet.  Trong vài năm qua những thông tin về các mặt này dù tốt hay xấu đều thu hút sự chú ý hết mức, và chúng vẫn còn trong quá trình phát triển.  Chúng sẽ là cơ sở cho các hình  thức tương tác kinh tế và xã hội mới phát sinh  từ các nền tảng cho phép  mọi người tương tác, sáng tạo, trao đổi và sở hữu  danh tính cùng với tài  sản kỹ thuật số của họ. Web 2.0 đã biến đổi các tương tác kinh tế và xã hội của chúng ta theo cách thức  mang lại lợi ích sâu sắc cho xã  hội.  Đồng thời, một số người tranh luận rằng Web  2.0—phương t iện  truyền thông xã hội và các nền tảng công nghệ lớn hiện nay  —  đã đi sai hướng. Cả nhóm công